YouTube.com            Polski  |  English  |  Русский

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim seminarium „Wielokulturowość w oświacie. Działania i rozwiązania w instytucjach oświatowych w Polsce na rzecz integracji uczniów i uczennic z doświadczeniem migracyjnym”, które odbędzie się w Warszawie 12 czerwca (środa).

Seminarium skierowane jest przede wszystkim do kadr pedagogicznych, przedstawicieli i przedstawicielek instytucji oraz organizacji pozarządowych działających na rzecz edukacji i/lub osób z doświadczeniem migracyjnym. Podczas wydarzenia przedstawione zostaną konkretne działania i rozwiązania, które stanowić mogą inspirację w prowadzeniu szkół i klas wielokulturowych (m.in. funkcja pomocy nauczyciela, metoda fotoewaluacji w wielokulturowej przestrzeni szkolnej).
Seminarium objęte jest patronatem Ośrodka Rozwoju Edukacji i „Głosu Nauczycielskiego”.

Seminarium odbędzie się w godzinach 12-16.30 w WARSZTACIE (Pl. Konstytucji 4, Warszawa). Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym programem seminarium.

Aby zgłosić swój udział w seminarium, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (formularz aktywny do 9 czerwca włącznie). Decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w zgłoszeniu zostanie potwierdzony drogą mailową.

Uczestnicy i uczestniczki seminarium otrzymają publikację: N. Klorek, K. Kubin, Innowacyjne rozwiązania w pracy z dziećmi cudzoziemskimi w systemie edukacji. Przykłady praktyczne, Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej, Warszawa: 2012

W razie trudności z rejestracją oraz w przypadku jakichkolwiek pytań związanych z seminarium prosimy o kontakt: biuro@ffrs.org.pl lub 791 921 091.

Seminarium współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców oraz budżetu państwa w ramach projektu „Opracowanie i wdrożenie narzędzi pomocnych dla pracowników administracji publicznej pracujących z uchodźcami i rodzinami uchodźczymi w systemie edukacji w Polsce” (nr: 6/8/EFU/2012 (II)).

Organizator nie zwraca kosztów dojazdu ani ewentualnego noclegu uczestnikom seminarium. W przypadku dużej ilości zgłoszeń organizator udział proponowany będzie jednej osobie z każdej instytucji/organizacji.